Hjemmesider

På kurset

Lav din egen hjemmeside
... og lær at vedligeholde den

får du et godt, gratis skabelonbaseret program på dansk, og i løbet af kurset bygger og vedligeholder du din helt egen hjemmeside på nettet ... uden besværlig programmering.

Din hjemmesiden tilpasser sig automatisk skærme i alle gængse størrelser.

 

 

Om domæner og hoteller Du lærer hvordan du anskaffer dit et domæne  (din hjemmesides navn), og et hotel (stedet hvor dit domæne skal bo)
Planlægning Du planlægger din hjemmeside i grove træk
Program Du henter hjemmeside programmet, og overfører det til dit hotel
Produktion

Så skal du lære hvordan du producerer din helt egen hjemmeside, med

- sider
- tekst
- billeder
- hyperlinks
- tabeller
- videofilm og musik, hvis du også har brug for det
- samt hvordan du ændrer hjemmesidens header, og hvordan du forbereder dine billeder til brug på hjemmesiden. Har du ikke selv et billedbehandlingsprogram, som du plejer at bruge, får du et godt program på dansk (ligeledes gratis), og lærer at bruge det til disse formål


Om søge-
maskiner
Du lærer hvordan du fodrer søgemaskinerne med relevante oplysninger

Varighed Kurset løber over 7 uger, og du bestemmer selv tempoet inden for denne tidsramme
Pris Kr. 980.- inklusive alt undervisningsmateriale.
Udgiften til domæne og hotel afholder du selv direkte til leverandørerne. Startomkostningen for begge dele ligger omkring ca. kr. 350 for det første år, og derefter er de årlige udgifter ca. kr. 280 (det svarer til en månedlig udgift på ca. kr. 23, eller knapt en halv pakke cigaretter, så det er en billig hobby!)

Forudsæt-
ning
Kurset forudsætter kendskab til computeren på almindeligt brugerniveau, dvs. du bruger computeren regelmæssigt, for eksempel til brevskrivning, e-mail, googling og bankforretninger

 

 

 

 

 


 E-læring = lær nyt

  i dit eget tempo
  når som helst
  og hvor som helst

 


 

 

 

 

 


 E-læring = lær nyt

  i dit eget tempo
  når som helst
  og hvor som helst